Υπηρεσίες Ναυλώσεων & Σκραπ

Η εταιρεία μας εργάζεται επίσης στις ναυλώσεις και τις υπηρεσίες σκράπ προσφέροντας:

  • Ναυλώσεις Ξηρού Φορτίου

  • Ναυλώσεις Τάνκερ

  • Ναυλώσεις Φορτίου Εμπορευματοκιβωτίων

  • Εμπορία Σκράπ

Για αυτές τις υπηρεσίες μας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο:

onitas hellas
Ναυλώσεις Ξηρού Φορτίου

Ναυλώσεις Τάνκερ